Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Bobrowicach
znajduje się przy trasie Krosno Odrzańskie – Lubsko (droga nr 287) w centrum Bobrowic.

Kontakt:

Bobrowice 36
66-627 Bobrowice
e-mail: bobrowice@szkola.wp.pl
www.zspbobrowice.pl

Tel:
Sekretariat: 68 383 00 51
Dyrektor: 68 383 00 17

Konto bankowe:
Bank Spółdzielczy w Krośnie Odrz.
49 9656 0008 0007 1143 2000 0001

<iframe src=”https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d2414.11863909322!2d15.084006468671351!3d51.95322863290014!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x4706308f6985a00f%3A0x36dce62c59bb7030!2sBobrowice%2036%2C%2066-627%20Bobrowice!5e1!3m2!1spl!2spl!4v1613953655190!5m2!1spl!2spl” width=”600″ height=”450″ style=”border:0;” allowfullscreen=”” loading=”lazy”></iframe>